Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 (BV II/2 – VS)

„Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku pro podporu rozhodování za krizových situací“

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR Nad Štolou 936/3, Praha 7

Příjemce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i. Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8